EKOLOGIJA

Naši EcoWPCDeck proizvodi sadrže i do 80% recikliranog materijala.
Vrlo smo ponosni što možemo da kažemo da, uz svu svoju inovativnu tehnologiju proizvodnje, nudimo široku paletu održivih proizvoda sa minimalnim impaktom na prirodu, jer:
proizvodnjom EcoWPCDeck proizvoda, ponovo koristimo već upotrebljenu PVC plastiku (folije, tvrda plastika..) kao i ostatke od drveta (piljevinu);
svaki naš EcoWPCDeck proizvod je moguće 100% reciklirati.

NAJVAŽNIJE: ni za jedan m² naših proizvoda nije posečeno niti jedno drvo!

© Copyright 2022 EcoWPCDeck doo - sva prava zagarantovana
chevron-downmenu-circlechevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram